giresun il kültür ve turizm müdürlüğü

Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Giresun ilinde kültürel ve turistik değerlerin korunmasını ve geliştirilmesini amaçlayan bir kurumdur. Bu görev doğrultusunda çeşitli projeler yürütmekte ve faaliyetlerde bulunmaktadır. Ayrıca müdürlük, tarihi ve kültürel varlıkların korunmasıyla ilgili çalışmalara da önem vermektedir. Giresun’un turizm potansiyelini artırmak ve tanıtmak için de çeşitli faaliyetlerde bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, aynı zamanda Giresun halkıyla iletişim halindedir. Bu yazımızda Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün görevleri, projeleri ve iletişim bilgileri hakkında daha detaylı bilgi bulabilirsiniz.

Giresun İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Nedir?

Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Nedir?

Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Giresun ilinde kültür ve turizm faaliyetlerini yönetmek, geliştirmek ve tanıtmakla görevli olan bir devlet kurumudur. Türkiye’nin Karadeniz bölgesinde yer alan Giresun ilinin kültürel ve turistik potansiyelini değerlendirmek, bu alanda projeler üretmek ve uygulamak müdürlüğün temel amaçları arasındadır.

Müdürlüğün görevleri, Giresun ilindeki kültürel varlıkların korunması, koruma altına alınması ve tanıtımının yapılmasıdır. Bu kapsamda müdürlük, tarihi ve kültürel değerleri belirleyerek koruma altına alır ve bunların tanıtımını gerçekleştirir. Bunun yanı sıra müdürlük, turizm faaliyetlerini destekler, turistik bölgelerin geliştirilmesi için projeler üretir ve turizm potansiyelini artırmaya yönelik çalışmalar yapar.

Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, kültürel etkinliklerin düzenlenmesi, sergilerin açılması, festivallerin gerçekleştirilmesi gibi etkinliklerin organizasyonunu üstlenir. Ayrıca müdürlük, turizm sektörünün gelişmesi için eğitim programları düzenler, turizm işletmelerine destek verir ve tanıtım faaliyetlerinde bulunur. Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, bu görevlerini yürütürken sağlık, güvenlik, çevre koruma gibi konulara da öncelik vererek sürdürülebilir turizm prensiplerine uyum sağlamayı hedefler.

Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün Görevleri
Kültürel varlıkların korunması ve tanıtımının yapılması
Turizm faaliyetlerinin desteklenmesi ve tanıtımının yapılması
Tarihi ve kültürel değerlerin belirlenerek koruma altına alınması
Turistik bölgelerin geliştirilmesi için projeler üretilmesi

Genel olarak bakıldığında Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Giresun ilinin kültürel ve turistik potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek ve bu alanda faaliyetlerini sürdürmek için kurulmuş bir devlet kurumudur. Müdürlük, tarihi ve kültürel değerlerimizin korunması, turizm sektörünün geliştirilmesi ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi konularında önemli çalışmalara imza atmaktadır.

Giresun İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü’nün Görevleri Nelerdir?

Giresun İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü, Giresun ilinde kültür ve turizm faaliyetlerini düzenleyen ve yöneten bir kamu kurumudur. Bu müdürlüğün görevleri, ildeki kültürel ve tarihi varlıkların korunması, turizm faaliyetlerinin planlanması ve geliştirilmesi, turistik alanların işletilmesi, turistik etkinliklerin düzenlenmesi ve turistlere yönelik bilgilendirme ve rehberlik hizmetlerinin sunulmasıdır.

Giresun İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü, ildeki kültürel ve tarihi varlıkların korunmasını sağlamak amacıyla restorasyon çalışmaları, onarım işlemleri ve kültürel miras envanterinin oluşturulması gibi faaliyetler yürütür. Ayrıca, turizm faaliyetlerinin planlanması ve geliştirilmesi sürecinde turistik potansiyeli belirlemek, turistik alanların işletme, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini organize etmek müdürlüğün görevleri arasındadır.

İlginizi Çekebilir:  Giresun Atıksu Arıtma Tesisi

Giresun İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü, turistlerin ildeki turizm olanaklarından en iyi şekilde faydalanabilmeleri için bilgilendirme ve rehberlik hizmetleri sunar. Turistlere ildeki turistik bölgeler, tarihi ve kültürel mekanlar hakkında bilgiler verir ve rehberlik hizmeti sağlar. Ayrıca, turistlerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda farklı turistik etkinlikler düzenleyerek ziyaretçilerin ilgi alanlarına uygun deneyimler yaşamalarını sağlar.

Giresun İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü’nün Projeleri Ve Faaliyetleri

Giresun İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü, şehrin kültürel ve turistik potansiyelini geliştirmek için birçok proje ve faaliyet yürütmektedir. Bu projeler, şehrin tanıtımını artırmak, kültürel değerleri korumak ve turizm sektörünü desteklemek amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Birinci Proje: Giresun’un Tanıtımı

Giresun İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü, Giresun’un tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini turizm sektörüne ve ziyaretçilere tanıtmak için birçok tanıtım projesi yürütmektedir. Bu projeler arasında broşürler hazırlamak, tanıtım filmleri çekmek, sosyal medya ve internet üzerinden tanıtım yapmak gibi faaliyetler bulunmaktadır.

İkinci Proje: Kültürel Etkinlikler

Giresun İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü, şehrin kültürel değerlerini koruma amacıyla çeşitli kültürel etkinlikler düzenlemektedir. Bu etkinlikler arasında sergi ve müze açılışları, konserler, tiyatro ve dans gösterileri, geleneksel festivaller gibi kültürel etkinlikler yer almaktadır. Bu etkinlikler hem yerel halka hitap etmekte hem de şehre gelen turistlere unutulmaz deneyimler yaşatmaktadır.

Üçüncü Proje: Turizm Altyapısı Geliştirme

Giresun İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü, şehirde turizm sektörünü desteklemek ve turistlerin konforlu bir şekilde seyahat etmesini sağlamak için birçok altyapı projesi gerçekleştirmektedir. Bu projeler arasında yolların ve turistik bölgelere giden yolların iyileştirilmesi, otellerin ve konaklama tesislerinin modernizasyonu, turistik noktalarda turistlere rehberlik eden bilgilendirme panolarının kurulması gibi çalışmalar bulunmaktadır.

Giresun İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü’nün projeleri ve faaliyetleri, şehrin turizm potansiyelini artırırken aynı zamanda kültürel değerlerin korunmasına da yardımcı olmaktadır. Bu projeler sayesinde Giresun, daha fazla turistin ilgisini çeken ve unutulmaz bir turizm destinasyonu haline gelmektedir.

Giresun İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü’nün Tarihi Ve Kültürel Varlıkların Korunması

Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Giresun ilinin kültürel ve tarihi varlıklarını koruma ve tanıtma görevini üstlenen bir devlet kurumudur. Müdürlük, ilin kültürel mirasının sürdürülebilirliğini sağlamak, koruma altındaki tarihi ve kültürel varlıkları iyileştirmek, tanıtmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla faaliyetler yürütmektedir.

Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün en önemli görevlerinden biri, tarihi ve kültürel varlıkları koruma altına almaktır. Bu doğrultuda, ilin tarihi yapılarını belgelemek, restore etmek ve genel bakımını yapmak için çalışmalar yürütülmektedir. Müdürlük, bu varlıkların gelecek nesillere taşınmasını sağlamak için de çeşitli projeler geliştirmektedir.

Özellikle Giresun’un sahip olduğu tarihi ve kültürel anlamda önemli olan yapılar üzerinde titizlikle çalışılmaktadır. Tarihi konaklar, camiler, kiliseler, hanlar, hamamlar ve surlar bu çalışmaların kapsamında ele alınmaktadır. Bu yapıların korunması ve restorasyonu için uzman ekipler görevlendirilmekte ve özel teknikler kullanılmaktadır.

Görevler Projeler Faaliyetler
Tarihi ve kültürel varlıkların korunması Tarihi yapıların restore edilmesi Tarihi ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi
Tarihi ve kültürel varlıkların belgelenmesi Sanatsal etkinliklerin desteklenmesi Tarihi ve kültürel mirası tanıtan broşür ve kitapçıkların hazırlanması
Farkındalık oluşturma çalışmaları Kültürel mirası tanıtıcı videoların hazırlanması Tarihi ve kültürel varlıkların turizme kazandırılması
İlginizi Çekebilir:  Giresun Merkez Satılık Daire

Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ilin tarihi ve kültürel varlıklarının korunması ve tanıtımı için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Müdürlüğün projeleri ve faaliyetleri sayesinde, ilin tarihi zenginlikleri daha geniş kitlelere ulaşmakta ve turizme katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda, Giresun’da düzenlenen kültürel etkinlikler sayesinde yerel kültürün yaşatılması ve tanıtılması da amaçlanmaktadır. Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile iletişim kurarak bu faaliyetlere destek olabilir veya daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Giresun İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü’nün Turizm Potansiyeli

Giresun İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü, Giresun ili içerisinde turizm alanında faaliyet gösteren bir kurumdur. İl genelindeki turizm potansiyelini değerlendirmek, turizm sektörünü geliştirmek ve tanıtmak amacıyla çeşitli projeler üretmektedir. Bu projeler ile Giresun’un turizm potansiyeli artırılarak, yöreye turist akışı sağlanmaktadır.

Giresun İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü’nün turizm potansiyeli oldukça yüksektir. İldeki doğal güzellikler, tarihi ve kültürel varlıklar, geleneksel el sanatları ve yöresel lezzetler turizm açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Özellikle Giresun’un sahip olduğu Karadeniz sahil şeridi, doğal güzellikleriyle birlikte turistlerin ilgisini çeken bir destinasyondur. Ayrıca, Giresun adını dünyaya duyurmak için ulusal ve uluslararası etkinliklere de önem veren İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü, turizm potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmekte ve tanıtmaktadır.

Giresun İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü, turizm potansiyelini artırmak için çeşitli projeler ve faaliyetler gerçekleştirmektedir. Bu projeler arasında doğal güzelliklerin korunması ve turizme kazandırılması, tarihi ve kültürel varlıkların korunması, turistik rotaların belirlenmesi ve tanıtımı gibi çalışmalar yer almaktadır. Ayrıca, yöresel kültürün ve el sanatlarının tanıtımı için sergiler, festivaller ve etkinlikler düzenlenmektedir. Bu sayede, Giresun’un turizm potansiyeli her geçen gün artmakta ve yöreye gelen turist sayısı artış göstermektedir.

İletişim Bilgileri Adres Telefon E-posta
Giresun İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Giresun Merkez 0 454 123 45 67 info@giresunturizm.com

Giresun İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Ile Iletişim

Giresun İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü, Giresun ilinde bulunan bir kamu kurumudur. Kültür ve turizm alanlarında faaliyet gösteren bu müdürlük, ilin kültürel ve tarihi mirasını koruma, tanıtma ve geliştirme amacıyla çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca turizm potansiyelinin artırılması için çeşitli projeler ve faaliyetler yürütmektedir.

Giresun İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü’nün iletişim bilgilerine ulaşmak için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Müdürlük, telefon, e-posta ve posta yoluyla iletişim kurabileceğiniz adresleri sağlamaktadır. Ayrıca müdürlüğün web sitesi üzerinden de iletişim formu doldurarak bilgi alabilirsiniz.

Giresun İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü iletişim bilgileri şu şekildedir:

 • Adres: Yeşilgöre, İnanlı Cd. No:13, 28100 Merkez/Giresun
 • Telefon: 0 (454) 213 01 20
 • E-posta: giresun@kulturturizm.gov.tr
 • Web sitesi: http://www.giresunkulturturizm.gov.tr/
 • Kurum Adı Giresun İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü
  Müdür Ahmet Hacıoğlu
  Adres Yeşilgöre, İnanlı Cd. No:13, 28100 Merkez/Giresun
  Telefon 0 (454) 213 01 20
  E-posta giresun@kulturturizm.gov.tr

  Sık Sorulan Sorular

  Giresun İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Nedir?

  Giresun İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü, Giresun ilinin kültürel ve turistik değerlerini korumak, tanıtmak ve geliştirmekle görevli olan bir devlet kurumudur.

  İlginizi Çekebilir:  Giresun Üniversitesi Kütüphane

  Giresun İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü’nün Görevleri Nelerdir?

  Giresun İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü’nün görevleri arasında, ildeki kültürel ve tarihi varlıkların korunması, turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi, tanıtımının yapılması, sanatsal etkinliklerin düzenlenmesi ve kültürel etkinlik alanlarının oluşturulması yer almaktadır.

  Giresun İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü’nün Projeleri Ve Faaliyetleri

  Giresun İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü, çeşitli kültürel ve turistik projeler gerçekleştirmektedir. Bu projeler arasında müze ve ören yerlerinin restore edilmesi, festivallerin düzenlenmesi, sanatsal etkinliklerin organize edilmesi ve turizm potansiyelini arttıracak çalışmalar yer almaktadır.

  Giresun İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü’nün Tarihi Ve Kültürel Varlıkların Korunması

  Giresun İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü, ildeki tarihi ve kültürel varlıkların korunmasını sağlamak için çalışmalar yapmaktadır. Bu kapsamda restore edilen müze ve ören yerleri, arkeolojik kazılar ve restorasyon projeleri gibi faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

  Giresun İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü’nün Turizm Potansiyeli

  Giresun, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle turistik bir potansiyele sahiptir. Giresun İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü, bu potansiyelin değerlendirilmesi ve turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktadır.

  Giresun İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Ile Iletişim

  Giresun İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü ile iletişim kurmak için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz:\nAdres: Giresun İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü, Atatürk Cad. No: 20, Giresun\nTelefon: 0 454 123 45 67\nE-posta: info@giresuntuirizmmudurlugu.gov.tr

  Giresun İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü’nün Yaptığı Etkinlikler

  Giresun İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü, çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Bu etkinlikler arasında sergiler, konserler, tiyatro oyunları, konferanslar ve festivaller yer almaktadır. Güncel etkinlik programını Giresun İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü web sitesinden takip edebilirsiniz.

  Giresun İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü’nde Çalışmak İçin Nasıl Başvurulur?

  Giresun İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü’nde çalışmak için, ilan edilen pozisyonlara başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Başvurular genellikle KPSS puanı ve mülakat sonucuna göre değerlendirilmektedir. İlgili ilanları ve başvuru şartlarını Giresun İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü web sitesinden takip edebilirsiniz.

  Please follow and like us:
  error0
  fb-share-icon
  Tweet 20
  fb-share-icon20

  Benzer Yazılar:

  tsf giresun
  TSF Giresun, Türkiye Satranç Federasyonu'nun Giresun ilinde faaliyet gösteren şubesi olarak satranç severlere hizmet vermektedir. Bu yazıda TSF Giresun'un ne olduğunu, tarihçesini, hedeflerini, etkinliklerini ...
  GiresunUbs
  Merhaba değerli okurlar! Bugünkü blog yazımızda Giresunubs hakkında her şeyi ele alacağız. Giresunubs nedir? Nasıl yapılır? Ve Giresunubs'ın sağlık üzerindeki faydaları nelerdir? Ayrıca bu ...
  Giresun Yaylaları Otel
  Giresun Yaylaları Otel, Giresun dağlarının etrafında yer alan yaylalar, doğa severlerin ve tatilcilerin gözdesi haline gelmiştir. Bu yaylalar, doğal güzellikleri ve temiz havasıyla kendine ...
  antalya giresun arası kaç km?
  Antalya ile Giresun arasındaki uzaklık ve yolculuk süresi hakkında merak edilenleri sizlere anlatıyoruz. Antalya Giresun arasında seyahat etmek isteyenler için hangi ulaşım araçlarının bulunduğunu ...
  giresun fizyoterapi taban puanları
  Giresun Üniversitesi'nde fizyoterapi okumayı düşünen öğrencilerin en merak ettiği konular arasında, bölümün taban puanları yer alıyor. Fizyoterapi bölümüne yerleşmek için hangi puanlara ihtiyaç duyulduğu ...
  artvin giresun arası kaç saat
  Artvin ile Giresun arasında seyahat etmek isteyenler için bu yazıda gerekli bilgilere yer vereceğiz. Artvin Giresun arası nasıl gidilir? Otobüs seferleri, özel araç ile ...
  sahibinden kiralık daire giresun
  Giresun'da Sahibinden Kiralık Daire Avantajlarından ve Bulma Yöntemlerinden Bahseden Rehber Giresun'da sahibinden kiralık daire arayanlar için bir rehber hazırladık. Bu rehberde sahibinden kiralık daire avantajları, ...

  Yorum yapın