Giresun İcra Dairesi


Merhaba değerli okuyucularım! Bugünkü blog yazımızda Giresun İcra Dairesi hakkında detaylı bilgilere yer vereceğiz. İcra dairelerinin önemli bir hukuki kurum olduğunu hepimiz biliriz. Ancak Giresun İcra Dairesi’nin tam olarak ne iş yaptığını, görev ve sorumluluklarının neler olduğunu bilenlerinizin sayısı daha azdır. Bu yazıda, Giresun İcra Dairesi’nin ne olduğunu, görevlerini, başvuru sürecini, icra takibini, emsal davalarını ve sıkça sorulan soruları ele alacağız. İşte, Giresun İcra Dairesi hakkında bilmeniz gerekenler!

Giresun İcra Dairesi Nedir?

Giresun İcra Dairesi, icra müdürlüğü olarak da bilinen bir kamu kurumudur. Giresun ilinde faaliyet gösterir ve mahkemeler tarafından verilen icra takiplerinin yürütülmesiyle görevlidir. İcra daireleri, alacaklıların alacaklarını tahsil etmelerine yardımcı olur ve borçlu tarafından yapılan ödemeleri takip eder. Bu daireler, devletin adına çeşitli icra işlemlerini gerçekleştirir. Giresun İcra Dairesi de bu kapsamda faaliyet gösteren bir birimdir.

Giresun İcra Dairesi, icra takip sistemi üzerinden hükümlü olan kişilerin mal varlıklarını tespit eder ve bu mal varlıklarının satışını gerçekleştirir. Bu şekilde, alacaklıların alacaklarının tahsil edilmesi sağlanır. İcra dairelerinin görevleri arasında taşınmaz satışları, haciz işlemleri, tahmil tahliye işlemleri, borçlu malların satışı ve borçlunun gelirlerine el koyma işlemleri de bulunur.

Giresun İcra Dairesi, alacaklıların başvurularını değerlendirir ve icra takibi sürecini başlatır. Bu başvurular genellikle alacakların tahsil edilememesi durumunda yapılır. İcra daireleri, başvuru sahiplerinin haklarını korumak ve alacaklarının tahsilini sağlamak için gerekli işlemleri yapar. Başvuru süreci, alacaklılar tarafından belirli belgelerin ibraz edilmesiyle başlar ve icra takibi başlatılarak devam eder.

Giresun İcra Dairesi Görevleri Nelerdir?

Giresun İcra Dairesi, Türkiye’nin Giresun ilinde bulunan bir kamu kurumudur. İcra dairesi, icra ve iflas işlemlerini yürütmekle görevli olan bir devlet merciidir. Genel olarak alacaklı tarafından yapılan başvurular doğrultusunda borçlu kişinin mal varlığını değerlendirmek ve alacaklının alacağını tahsil etmek için faaliyet gösterir. Giresun İcra Dairesi de Giresun ilindeki icra ve iflas işlemlerinden sorumludur.

Giresun İcra Dairesi’nin görevleri, genel olarak alacak tahsilatı ve icra takibi işlemlerini kapsar. İcra dairesi, borçluların mal varlıklarını tespit eder ve bu mal varlığını değerlendirerek alacaklının alacağını tahsil etmeye çalışır. Bu süreçte icra dairesi, taşınır ve taşınmaz malların satışını gerçekleştirebilir, borçlunun banka hesaplarına ve gelirlerine haciz koyabilir. Ayrıca icra dairesi, icra emri ve ihalelerin düzenlenmesi, alacaklı ve borçlu arasında arabuluculuk yapma gibi işlemleri de gerçekleştirir.

İlginizi Çekebilir:  grü obs

Giresun İcra Dairesi’nin görevleri arasında icra takibi de yer almaktadır. İcra takibi, alacaklının talebi üzerine icra dairesi tarafından başlatılan bir süreçtir. Alacaklının, borçlunun mal varlığını tespit etmesi ve alacağını tahsil etmek için icra dairesine başvurması gerekmektedir. İcra dairesi, bu başvurunun ardından borçlunun mal varlığını tespit eder ve alacaklının taleplerini yerine getirmek için gerekli işlemleri yapar.

 • Bu aşamada alacaklının taleplerini yerine getirebilmek için icra dairesi çeşitli yollar kullanır. Borçlu olan kişinin banka hesabına ve gelirlerine haciz koyabilir, taşınır ve taşınmaz mallarını satabilir. Ayrıca icra dairesi, borçlu olan kişiyi iflas etmesi için de teşvik edebilir.
İcra Takibi Adımları
1. İcra Talebi: Alacaklının icra dairesine başvurması ve alacağını talep etmesi
2. Mal Varlığı Tespiti: İcra dairesinin borçlunun mal varlığını tespit etmesi
3. İcra İşlemi: İcra dairesinin borçlunun mal varlığını değerlendirerek alacaklının alacağını tahsil etmesi
4. İcra Takibinin Sonlandırılması: Borçlunun alacağı ödemesi durumunda icra takibinin sonlandırılması

Giresun İcra Dairesi Başvuru Süreci Nasıl İşler?

Giresun İcra Dairesi, hukuki takiplerle ilgili işlemleri yürüten bir kurumdur. Başvuru süreci, icra takibinin başlatılması için izlenmesi gereken adımlardan oluşur.

Başvuru sürecinin ilk adımı, alacaklının icra dosyasını hazırlamasıdır. Alacaklının, borçlunun kimlik bilgilerini ve alacağın gerekçesini belirten bir dilekçe ile Giresun İcra Dairesi’ne başvurması gerekmektedir. Dilekçe, kesinlikle noter onaylı olmalıdır.

Başvurunun ardından Giresun İcra Dairesi, icra takibinin başlatılması için gerekli olan işlemleri gerçekleştirir. Bu işlemler arasında icra emri düzenlenmesi, borçluya tebligat yapılması ve malların haczedilmesi gibi adımlar bulunur. Bu adımlar, alacaklının talebi üzerine gerçekleştirilir ve süreç noter huzurunda yürütülür.

Başvuru sürecinin son aşaması ise icra takibinin sonuçlandırılmasıdır. Alacaklının talebi üzerine, Giresun İcra Dairesi borçlunun hesaplarından veya malvarlığından alacak miktarını tahsil eder. Bu süreçte, Giresun İcra Dairesi’nin yetkili olduğu alanlarda borçlunun malvarlığına haciz işlemi uygulanır.

 • Giresun İcra Dairesi, alacaklıların taleplerini yerine getirmek için faaliyet gösteren bir kurumdur.
 • Başvuru süreci, alacaklının icra dosyasını hazırlayarak başvuruda bulunması ile başlar.
 • Giresun İcra Dairesi, icra takibinin başlatılması için gerekli işlemleri yürütür.
Giresun İcra Dairesi Başvuru Süreci
1. Alacaklının borçluyla ilgili bilgileri ve alacak miktarını belirten bir dilekçeyi Giresun İcra Dairesi’ne noter onaylı olarak sunması
2. Başvurunun kabul edilmesi ve icra emrinin düzenlenmesi
3. İcra emrinin borçluya tebliğ edilmesi ve borçlunun itiraz süresinin başlatılması
4. Çalışanların, borçlunun mal varlığına haciz işlemi uygulaması
5. Alacak miktarının tahsil edilerek icra takibinin sonuçlandırılması

Giresun İcra Dairesi İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Giresun İcra Dairesi, mahkemeler veya vergi daireleri tarafından verilen resmi bir kararın icrasını yerine getirmekle görevli devlet kurumudur. İcra daireleri, icra edilecek olan borcun tahsilini gerçekleştirerek alacaklıyı koruma altına alır ve borçlunun yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlar.

İlginizi Çekebilir:  giresun meteoroloji 15 günlük hava durumu

Icra takibi işlemleri, genellikle alacaklının alacağını tahsil etmek için başvurduğu bir yargı yoludur. Alacaklı, icra takibi için Giresun İcra Dairesi’ne başvurarak alacağının tahsil sürecini başlatır. Bu aşamada alacaklının, alacağının miktarını ve tahsil edileceği kişiyi belirtmesi gerekmektedir.

İcra takibi için Giresun İcra Dairesi’ne başvuran alacaklı, başvuru dilekçesiyle birlikte ilgili belgeleri sunmalıdır. Bu belgeler arasında alacağa ilişkin her türlü kanıt, borçlu hakkında bilgi ve varsa keşif tutanağı gibi belgeler bulunmalıdır. Başvurunun kabul edilmesiyle birlikte Giresun İcra Dairesi, icra takibi işlemlerini başlatır.

 • İcra takibi sürecinde, Giresun İcra Dairesi tarafından borçluya bir icra takip dosyası tebliğ edilir.
 • Borçlu, icra takip dosyasını aldıktan sonra belirli bir süre içerisinde alacaklıya itiraz etme hakkına sahiptir.
 • Eğer borçlu itiraz etmez veya itirazı reddedilirse, Giresun İcra Dairesi, borçludan alacağın tahsilatını gerçekleştirir.
Karar NumarasıAlacak MiktarıBorçlu İsim ve Adresi
2021/12345.000 TLAhmet Yılmaz – Giresun
2021/56788.000 TLMehmet Demir – Giresun

Giresun İcra Dairesi Emsal Davaları

Giresun İcra Dairesi Emsal Davaları hakkında bilgi almak için doğru yerdesiniz. Bu yazımızda, Giresun İcra Dairesi’nin emsal davaları ile ilgili neler yaptığını ve nasıl işlediğini inceleyeceğiz.

Emsal davalar, bir hukuki konuda örnek teşkil eden, benzer nitelikteki diğer davaları etkileyen davalardır. Giresun İcra Dairesi de yapılan icra takiplerindeki emsal davaları dikkate alarak kararlar verir ve bu kararlar benzer konularda açılan diğer davaları etkileyebilir.

Giresun İcra Dairesi’nin emsal davaları incelerken dikkate aldığı konular arasında borçlu olan kişinin mal varlığı, gelir durumu, teminatlar ve diğer icra takibi süreçleri yer alır. Bu bilgiler ışığında icra müdürlüğü, benzer durumlarda nasıl bir karar vereceğini belirler.

 • Giresun İcra Dairesi emsal davalarıyla ilgili kararlarını hukuki mevzuata uygun olarak verir.
 • Giresun İcra Dairesi görevleri arasında emsal davaları değerlendirmek ve benzer durumlarda adaletli kararlar vermek de vardır.
İlginizi Çekebilir:  tek dal fındık fidanı fiyatı
Dava NumarasıDava KonusuKarar
2021/1234Borç TahsiliBorçlu kişiye ödeme emri çıkarıldı.
2021/5678Alacak TahsiliBorçlu kişinin mal varlığına haciz konuldu.

Giresun İcra Dairesi, emsal davalarıyla ilgili olarak kararlarını objektif bir şekilde verirken, hukuki hakların korunmasına ve adalete önem verir. Bu sayede, benzer konularda açılan davaların adil bir şekilde sonuçlanmasını sağlamaktadır.

Giresun İcra Dairesi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Giresun İcra Dairesi, Giresun ilinde hizmet veren bir kamu kurumudur. İcra daireleri, devletin tahsil edemediği alacakları takip etmek, borçlu olan kişiler üzerinde takip işlemlerini yapmak gibi görevlerle sorumludur.

Bu görevler doğrultusunda Giresun İcra Dairesi, alacaklıların taleplerini yerine getirirken borçlu olan kişilerin haklarını korumak da önemli bir sorumluluk taşır. İcra Dairesi, alacak tahsilatında hukuki süreçleri takip ederek, borçlu olan kişiden alacakları tahsil etmeye çalışır.

 • Giresun İcra Dairesi hangi işlemleri yapar?
 • Giresun İcra Dairesi’ne nasıl başvuru yapılır?
 • İcra takibi nasıl yapılır?
 • Emsal davaları nedir?
SoruCevap
Giresun İcra Dairesi hangi işlemleri yapar?Giresun İcra Dairesi, alacak tahsilatı, haciz işlemleri, borçlu takibi gibi işlemleri gerçekleştirir.
Giresun İcra Dairesi’ne nasıl başvuru yapılır?Giresun İcra Dairesi’ne başvuru yapmak için alacaklı veya borçlu olmanız gerekmektedir. Başvuru süreci genellikle dilekçe ile yapılır.
İcra takibi nasıl yapılır?İcra takibi, alacaklı tarafından İcra Müdürlüğüne başvuru yapılmasıyla başlar. Daha sonra icra takibi süreci hukuki prosedürler doğrultusunda ilerler.
Emsal davaları nedir?Emsal davaları, benzer koşullarda olan ve örnek teşkil edebilecek davalardır. Giresun İcra Dairesi, emsal davaları inceleyerek kararlarını verir.

Sık Sorulan Sorular

Giresun İcra Dairesi nedir?

Giresun İcra Dairesi, Giresun ilinde kişilerin borçlarının tahsilatını gerçekleştiren devlet kurumudur.

Giresun İcra Dairesi’nin görevleri nelerdir?

Giresun İcra Dairesi, alacaklı ile borçlu arasındaki ilişkiyi düzenler, takipteki dosyaların yürütülmesini sağlar ve alacakların tahsil edilmesini gerçekleştirir.

Giresun İcra Dairesi başvuru süreci nasıl işler?

Giresun İcra Dairesi’ne başvurmak için ilgili borçlu veya alacaklı dosyanın bulunduğu yerdeki icra dairesine başvuruda bulunmalıdır. Başvurunun ardından icra takibi süreci başlar.

Giresun İcra Dairesi’nde icra takibi nasıl yapılır?

Giresun İcra Dairesi’nde icra takibi için ilgili dosyanın icra müdürlüğü tarafından işleme alınması ve takibin başlatılması gerekmektedir. Bu süreçte icra takibi masrafları ve ödeme planı belirlenir.

Giresun İcra Dairesi’nde emsal davaları nelerdir?

Giresun İcra Dairesi’nde emsal davalar, örnek teşkil eden ve benzer durumlarda kullanılan davalardır. Örneğin, aynı şekilde takibe alınan bir borçlunun davası gibi.

Giresun İcra Dairesi hakkında sıkça sorulan sorular nelerdir?

Giresun İcra Dairesi hakkında sıkça sorulan sorular, ödeme planları, takip süreci, icra takibi masrafları gibi konuları içerir.

Giresun İcra Dairesi’nde itiraz süreci nasıl işler?

Giresun İcra Dairesi’nde borçlu, takibe itiraz etmek istediğinde itiraz dilekçesi ile dilekçeyi vermesi gerekmektedir. İtiraz dilekçesi, takip dosyasına eklenir ve itiraz süreci başlar.

Please follow and like us:
error0
fb-share-icon
Tweet 20
fb-share-icon20

Benzer Yazılar:

doğankent
Doğankent'te Tatilinize Hazır mısınız? Doğu Karadeniz’in en güzel şehirlerinden biri olan Doğankent, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile sizi büyüleyecek bir destinasyon. Bu yazıda sizlere ...
Giresun Bungalov Evleri
Giresun Bungalov Evleri, doğa ile iç içe bir konaklama deneyimi sunan modern ve şık konutlardır. Bu evlerin avantajları saymakla bitmez; sessiz ve huzurlu bir ...
Giresundaki Kaza
Giresun'daki Kaza Nedir? Giresun'da meydana gelen kazalar her yıl binlerce insanın hayatını etkilerken, kentteki trafik durumu da büyük sıkıntılar yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu blog yazısında, ...
O ses Çiğ köfte Giresun
Oses Çiğköfte: Tatlı Baharatlı ve Sağlıklı Bir Lezzet Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden olan çiğköfte, farklı yörelerde farklı tariflerle yapılabilmektedir. Bu tariflerden biri de Oses Çiğköfte'dir. ...
Giresun Meşhur Yemekleri
Giresun Yemekleriyle Tanışın: Giresun'un Zengin Gastronomisi Giresun, Karadeniz'in incisi olarak bilinirken aynı zamanda zengin gastronomi kültürü ile de dikkat çekmektedir. Bu bölgeye has lezzetler, yöresel ...
Giresun İlçeleri Nelerdir?
Giresun İlçeleri Hakkında Her Şeyi Sizler İçin Derledik! Giresun, Karadeniz Bölgesi'nde bulunan büyüleyici bir şehir. Doğal güzellikleri, tarihi ve turistik yerleriyle dikkat çeken bu şehirde, ...
Flo Giresun
Flo Giresun olarak bilinen bu yenilikçi ürün, Giresun yöresine özgü özelliklere sahip bir malzeme kullanılarak üretilmektedir. Bu makalemizde size Flo Giresun'un ne olduğunu, nasıl ...

Yorum yapın