Giresun, Türkiye’nin Karadeniz kıyısında yer alan tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ünlü bir şehirdir. Bu blog yazısında, Giresun’un il olma süreci ve bu değişikliğin şehre olan etkileri ele alınacaktır. Giresun’un tarihçesi ve nasıl il statüsüne kavuştuğu incelenecek, ayrıca il olmanın şehirdeki ekonomik gelişime olan katkıları ve avantajları da değerlendirilecektir. Giresun’un il olmasının şehre getirdiği yeni fırsatlar ve dönüşümler merak edenler için bu yazıda detaylı şekilde ele alınacaktır.

Giresun’un Tarihçesi

Giresun, Karadeniz Bölgesi’nde yer alan tarihi ve kültürel değerlere sahip bir şehirdir. Tarihçesi incelendiğinde, bölgenin ilk yerleşiminin M.Ö. 2000’li yıllara kadar dayandığı görülmektedir. Giresun, tarihte Kerasus, Cerasus ve Grişon şeklinde farklı isimlerle anılmıştır. Antik dönemde ise önemli bir liman kenti olarak bilinmektedir.

M.Ö. 8. yüzyılda Giresun, Kimmerler’in eline geçmiştir ve bu dönemde bölgede önemli bir yerleşim merkezi haline gelmiştir. Kimmerler döneminde Karadeniz kıyısında bir ticaret kolonisi kurulmuş ve bu nedenle Giresun tarih boyunca farklı kültürlerin etkisinde kalmıştır.

Giresun, daha sonraki dönemlerde Romalılar, Bizanslılar ve Selçuklular gibi farklı medeniyetlerin egemenliği altına girmiştir. Bu dönemlerde Giresun, önemli bir liman kenti ve ticaret merkezi olarak gelişmiştir. Ortaçağ’da ise Trabzon İmparatorluğu’nun egemenliği altına girmiştir.

 • Giresun, tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Tarihçesi incelendiğinde, özellikle ticaret ve denizcilik alanında geliştiği görülmektedir. Giresun ismi ise zamanla değişime uğramış ve günümüzde de kullanılan Giresun ismi ortaya çıkmıştır.
 • Karadeniz sahil şeridinde yer alan Giresun, stratejik konumuyla da önemli bir şehir olmuştur. Denizden gelebilecek tehlikelere karşı surlar ve kaleler inşa edilmiş ve şehir savunması güçlendirilmiştir. Giresun Kalesi bu dönemde yapılmış en önemli yapılarından biridir.
 • Giresun’un tarihçesi, zengin kültürel mirası ve tarihi yapılarıyla da dikkat çekmektedir. Şehirde bulunan tarihi camiler, kiliseler ve kaleler turistlerin ilgisini çekmektedir. Ayrıca el işlemeciliği, yöresel lezzetler ve folklorik etkinlikler de Giresun’un kültürel zenginliği içinde önemli bir yer tutmaktadır.
TarihOlay
M.Ö. 2000’lerGiresun’da ilk yerleşimlerin başlaması
M.Ö. 8. yüzyılGiresun’un Kimmerler’in eline geçmesi
OrtaçağTrabzon İmparatorluğu’nun egemenliği altına girme

Giresun’un İl Olma Süreci

Giresun, tarihi köklere sahip bir şehir olarak Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde yer almaktadır. Bu güzel şehir, uzun zaman önce il statüsüne kavuşmuştur. Giresun’un il olma süreci, ülkenin siyasi ve idari yapısındaki değişikliklere paralel olarak ilerlemiştir.

İlginizi Çekebilir:  Giresun Vakıfbank

Giresun’un il olma süreci, Osmanlı döneminde başlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde, devletin vilayet sistemi kuruldu ve böylece Giresun da Trabzon Vilayeti’ne bağlı bir sancak haline getirildi. Bu dönemde Giresun’un yönetimi, merkezi yönetim tarafından atanan bir vali tarafından sağlanmaktaydı.

Giresun’un il olma süreci, 1920’li yıllarda hız kazanmıştır. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında, Türkiye’nin idari yapılanması yeniden düzenlenmiş ve ilçe olan yerleşim birimleri il statüsüne kavuşturulmuştur. Bu dönemde Giresun da il olma kararı alınmış ve bağımsız bir idari birime dönüştürülmüştür. Giresun, 1924 yılında resmi olarak il statüsüne yükselmiştir.

Bu süreçte, Giresun’un il olmasıyla birlikte birçok değişiklik yaşanmıştır. Öncelikle, Giresun’un idari yapılanması güçlenmiş ve yerel yönetim daha etkili hale gelmiştir. Giresun il olarak daha fazla kaynak ve yetki sahibi olmuş, kendi özel projelerini hayata geçirebilme imkanı elde etmiştir.

Giresun’un il olmasıyla birlikte, şehirdeki kamu hizmetleri ve altyapı da geliştirilmiştir. Yeni hastaneler, okullar, yol ağları ve diğer kamu kurumları inşa edilmiştir. Bu sayede, Giresun halkının yaşam kalitesi artmış ve şehir modern bir görünüme kavuşmuştur.

Giresun’un il olması aynı zamanda ekonomiye de olumlu etkiler yapmıştır. İl statüsü sayesinde Giresun, ticaretin ve turizmin merkezi haline gelmiştir. Şehirdeki iş imkanları artmış, yeni yatırımlar yapılmış ve ekonomi büyümüştür. Giresun il olmasıyla birlikte, tarım ve balıkçılık gibi önemli sektörlerde de gelişme kaydedilmiştir.

Giresun’un İl Olma Kararı

Giresun’un il olma kararı, Türkiye’nin tarihi sürecinde önemli bir adımdır. Giresun, tarihsel ve kültürel değerleriyle zengin, doğal güzellikleriyle ünlü bir şehirdir. Ancak il olma süreci uzun ve meşakkatli bir süreçtir. Giresun’un il olma kararının alınmasındaki faktörlerin ve sürecin detaylarına bir göz atalım.

Giresun, Türkiye’nin Karadeniz bölgesinde bulunan bir şehirdir. Tarihi M.Ö. 7. yüzyıla kadar uzanan Giresun, zaman içinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Giresun’un il olma süreci ise Cumhuriyet dönemiyle başlamıştır. 1927 yılında Giresun, vilayet olmak için başvurmuş, ancak başvurusu kabul edilmemiştir. Bu süreçte şehir, Trabzon vilayetine bağlı bir ilçe olarak kalmıştır.

Giresun’un il olma kararı 1990 yılında alınmıştır. Bu karar, şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan gelişimini hızlandırmıştır. Giresun, il statüsü kazandıktan sonra kamu hizmetlerinin kalitesi artmış, altyapı çalışmaları hızlanmış ve yeni yatırımlar yapılmıştır. Ayrıca Giresun, turizm potansiyeli sayesinde daha fazla ziyaretçi çekmeye başlamış ve ekonomik olarak da canlanmıştır.

 • Giresun’un il olmasıyla birlikte birçok şey değişmiştir. İl olma kararı, şehrin yönetim ve idari yapısında önemli değişikliklere yol açmıştır. Giresun, Trabzon iline bağlı ilçe statüsünden çıkarak kendi başına bir il olmuştur. Bu durum, şehrin yönetimine daha fazla yetki ve sorumluluk kazandırmıştır.
 • Ayrıca Giresun, il olmasıyla beraber daha fazla yatırım almaya başlamıştır. İl olma statüsü, şehre yatırımların artmasını sağlamış ve ekonomik kalkınmayı desteklemiştir. Giresun’un il olmasının ekonomiye etkileri arasında tarım, turizm ve sanayi sektörlerinin gelişimi önemli bir yer tutmaktadır.
 • Giresun, tarım alanında önemli bir potansiyele sahiptir. İl olma kararıyla birlikte tarım sektörü daha da gelişmiş ve modern tarım yöntemleri kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle fındık üretimi, Giresun ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Giresun’un il olmasıyla birlikte fındık üretimi ve ihracatı da artmıştır.
İlginizi Çekebilir:  Giresun Ünye arası kaç km?
Giresun’un İl Olmasının Ekonomiye Etkileri
Giresun, turizm potansiyeline sahip bir şehirdir. Il olma kararı, turizm sektörünün gelişmesine katkıda bulunmuştur. Giresun’un doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri, turistlerin ilgisini çekmektedir. Bu da şehrin ekonomisine önemli bir katkı sağlamaktadır. Turizm sektörünün gelişimiyle birlikte Giresun, istihdamın artması ve gelir düzeyinin yükselmesi gibi ekonomik avantajlar da elde etmiştir.

Giresun’un İl Olmasıyla Neler Değişti?

Giresun, Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde bulunan ve tarihi geçmişi oldukça derin olan bir şehirdir. Giresun’un tarihçesi, M.Ö. 7. yüzyıla kadar uzanmaktadır ve çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bu medeniyetler arasında Pontuslular, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar yer almaktadır. Giresun, 1920 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin bir parçası olmuştur.

Giresun, il olma sürecine ise 1927 yılında adım atmıştır. Giresun, o dönemde Artvin İli’ne bağlı bir sancak olarak hizmet veriyordu. Ancak, Giresun’un önemli bir ticaret merkezi olması ve nüfusunun artmasıyla birlikte il statüsüne kavuşmaya karar verildi. İl olma kararı alınmasının ardından Giresun, 1928 yılında resmi olarak il statüsüne kavuşmuştur.

Giresun’un il olmasıyla birlikte birçok değişiklik yaşanmıştır. Öncelikle, Giresun’un idari yapısı ve yönetimi değişmiştir. Sancak olmaktan çıkarak il olmasıyla birlikte Giresun’un yerel yönetimi güçlenmiş ve daha etkili bir şekilde yönetilebilir hale gelmiştir. Bunun yanı sıra, Giresun’un ekonomisi de il olmasıyla birlikte canlanmıştır. İl statüsü, Giresun’un ticaret potansiyelini artırmış ve yeni iş imkanları yaratmıştır.

Giresun İl Olmasıyla Neler Değişti?
Giresun’un idari yapısı güçlendi.
Giresun’un ekonomisi canlandı.
Yeni iş imkanları oluştu.

Giresun’un İl Olma Avantajları

Giresun, Türkiye’nin Karadeniz bölgesinde bulunan bir ilimizdir. Peki, Giresun’un il olma avantajları nelerdir? Bu sorunun cevabı, Giresun’un il olmasıyla beraber yaşanan değişikliklerde gizlidir. Giresun, 1920 yılında Trabzon vilayetine bağlı bir sancağı olarak kurulmuştur. Ancak 1929 yılında yapılan düzenlemelerle Giresun, Sivas vilayetine bağlı bir ilçe haline dönüştürülmüştür. Daha sonra ise 1923 yılında Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Türkiye’nin illeri arasına katılan Giresun, zaman içerisinde gelişim göstermiş ve il olmanın sağladığı avantajlardan faydalanmıştır.

İlginizi Çekebilir:  Anadolu Jet Giresun

Giresun’un il olma süreci oldukça sabır gerektiren bir süreçtir. Giresun, uzun yıllar boyunca Trabzon ve Sivas illeri arasında sıkışmış bir konumda kalmıştır. Bu nedenle il olabilmesi için büyük bir mücadele verilmiştir. Giresun halkının ve yöneticilerinin yılmadan çalışması sonucunda Giresun, 1924 yılında tekrar ilçe olmuş ve 1926 yılında tekrar il statüsüne kavuşmuştur. Bu süreç, Giresun’un il olma kararının temelini oluşturmuştur.

Giresun’un il olma kararı, bölgenin ekonomik ve sosyal açıdan daha da güçlenmesine yol açmıştır. İl olmasıyla birlikte Giresun, daha fazla kamu hizmeti almaya başlamıştır. Altyapı, sağlık, eğitim gibi temel hizmetlerde iyileşmeler görülmüştür. İl olmanın getirdiği avantajlar sayesinde Giresun, daha fazla yatırım çekmeye başlamış ve bölgenin ekonomisi canlanmıştır. Aynı zamanda turizm potansiyeli de artmıştır. Giresun, tarihi ve doğal güzellikleri ile ziyaretçileri cezbeden bir il haline gelmiştir.

 • Bölgenin önemli bir liman ve ticaret merkezi olması
 • Turizm potansiyelinin artması
 • Altyapı ve hizmetlerin geliştirilmesi
 • Eğitim, sağlık ve benzeri hizmetlerin daha iyi düzeyde sunulması
 • Bölgenin demografik ve sosyal yapısının gelişmesi
 • Ekonomik büyüme ve istihdam olanaklarının artması
Giresun’un İl Olma KararıGiresun’un İl Olma Avantajları
Giresun, 1926 yılında il statüsüne kavuşmuştur.Bölgenin ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmesi
Giresun, daha fazla kamu hizmeti almaya başlamıştır.Yatırım çekme ve istihdam olanakları artması
Bölgenin turizm potansiyeli artmıştır.Altyapı ve hizmetlerin geliştirilmesi

Giresun’un İl Olmasının Ekonomiye Etkileri

Giresun, Karadeniz Bölgesi’nde yer alan bir ilimizdir. Giresun’un tarihçesine baktığımızda, köklü bir geçmişe sahip olduğunu görebiliriz. Giresun’un ne zaman il olduğu ise, il olma sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

Giresun, Türkiye Cumhuriyeti’nin 81 ilinden biri olarak 1923 yılında kurulmuştur. İl olma süreci ise, uzun bir çalışma ve bürokratik işlemler gerektirmiştir. Giresun’un il olması kararı ise, 1933 yılında alınmıştır. Bu kararın ardından Giresun, Türkiye’de bir il olarak resmiyet kazanmış ve kendisine özgü bir yönetim yapısı oluşturulmuştur.

Giresun’un il olmasının ekonomiye etkileri oldukça önemlidir. İl statüsü kazanmasıyla birlikte, Giresun’un ekonomik potansiyeli daha da artmıştır.

 • İl statüsüyle birlikte, Giresun’a yeni yatırımlar yapılmıştır.
 • Giresun’un sanayi ve ticaret potansiyeli gelişmiştir.
 • İl olmasıyla birlikte, Giresun’un tanıtımı ve turizmi de büyük bir ivme kazanmıştır.

Bunların yanı sıra, Giresun’un il olmasıyla birlikte, yerel halkın yaşam kalitesi de yükselmiştir. İl statüsüyle birlikte, eğitim ve sağlık gibi temel hizmetlerde iyileştirmeler yapılmıştır. Aynı zamanda, Giresun’un altyapısı da güçlendirilerek, daha modern ve gelişmiş bir şehir haline gelmiştir.

Giresun’un İl OlmasıylaNeler Değişti?
Giresun’a yeni yatırımlar yapıldı.
Giresun’un sanayi ve ticaret potansiyeli gelişti.
Giresun’un tanıtım ve turizmi ivme kazandı.
Yaşam kalitesi yükseldi.
Eğitim ve sağlık hizmetleri iyileşti.
Altyapı güçlendirildi.

Sık Sorulan Sorular

Giresun’un il olma süreci nasıl başladı?

Giresun’un il olma süreci 1920’li yıllarda başlamıştır.

Giresun nasıl bir tarihçeye sahip?

Giresun, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış zengin bir tarihe sahiptir.

Giresun’un il olma kararı ne zaman alındı?

Giresun’un il olma kararı 1925 yılında alınmıştır.

Giresun’un il olmasıyla neler değişti?

Giresun, il olmasıyla birlikte idari ve ekonomik açıdan daha gelişmiş bir yer haline gelmiştir.

Giresun’un il olmasının avantajları nelerdir?

Giresun’un il olması, yerel yönetimde daha fazla yetkiye ve kaynağa sahip olmasını sağlamıştır.

Giresun’un il olmasının ekonomiye etkileri nelerdir?

Giresun’un il olması, ekonomide yeni iş imkanları ve yatırımlar getirmiştir.

Giresun’un il olmak için yapılan çalışmalar nelerdir?

Giresun’un il olma sürecinde halkın talepleri ve yerel yönetimlerin çabaları etkili olmuştur.

Please follow and like us:
error0
fb-share-icon
Tweet 20
fb-share-icon20